на головну | список тем | перегляд презентацій | самотестування | історія створення

 

 

Список тем

електронного посібника з предмету "мікросхемотехніка":


Тема 1: Сигнал і його типи.
Тема 2. Моделі і рівні представлення цифрових пристроїв.
Тема 3. Входи і виходи цифрових мікросхем.
Тема 4. Основні типи електричних схем.
Тема 5. Основні позначення, що використовуються на схемах.
Тема 6. Двійкове кодування.
Тема 7. Найпростіші логічні елементи.
Тема 8. Логічний елемент Інвертор.
Тема 9. Робота генератора прямокутних коливань побудованого на інверторах.
Тема 10.Повторювачі і буфери.
Тема 11. Логічні елементи І, І-НІ, АБО, АБО-НІ.
Тема 12. Логічний елемент виключаюче АБО.
Тема 13. Складні логічні елементи (комбінаційні).
Тема 14. Трігери Шмітта.
Тема 15. Використання комбінаційних мікросхем.
Тема 16. Дешифратори та шифратори.
Тема 17. Мультиплексори.
Тема 18. Компаратори кодів.
Тема 19. Суматори.
Тема 20. Перетворювачі кодів.
Тема 21. Одновібратори і генератори.
Тема 22. Використання трігерів та регістрів.
Тема 23. Трігери.
Тема 24. Регістри.
Тема 25. Лічильники.
Тема 26. Використання мікросхем пам'яті.
Тема 27. Використання мікросхем ЦАП і АЦП.
Тема 28. Розробка клавіатури.
Тема 29. Розробка обчислювача контрольної суми.