на головну | список тем | перегляд презинтацій | самотестування | історія створення

 

 

 

Тема20.Перетворювачі кодів


Мікросхеми перетворювачів кодів (англійське Converter) служать для перетворення вхідних двійкових кодів у вихідні двійково-десяткові і навпаки - вхідних двійково-десяткових кодів у вихідні двійкові. Вони використовуються досить рідко, оскільки вживання двійково-десяткових кодів обмежено вузькою областю, наприклад, вони застосовуються в схемах багаторозрядної десяткової індикації. До того ж при правильній організації схеми часто можна обійтися без перетворення в двійково-десятковий код, наприклад, вибираючи лічильники, що працюють в двійково-десятковому коді. Перетворення двійково-десяткового коду в двійковий зустрічається ще рідше.
На схемах мікросхеми перетворювачів позначаються буквами X/Y. У вітчизняних серіях перетворювачі мають позначення ПР.
Крім того, треба врахувати, що будь-які перетворення паралельних кодів, навіть самі екзотичні, можуть бути легко реалізовані на мікросхемах постійної пам'яті потрібного об'єму. Звичайно це набагато зручніше, ніж брати стандартні мікросхеми перетворювачів кодів.
В стандартні серії входять дві мікросхеми перетворювачів кодів: ПР6 для перетворення двійково-десяткового коду в двійковий і ПР7 для перетворення двійкового коду в двійково-десятковий (малюнок 20.1). Обидві мікросхеми мають виходи ОК, тому до них треба приєднувати резистори навантажень величиною близько 1 кОм, але для зручності в подальших схемах ці резистори не показані. Обидві мікросхеми мають також вхід дозволу виходу -ЕО, при нульовому рівні на якому всі виходи активні, а при одиничному - переходять в стан одиниці. Перетворювач ПР6 має додаткові виходи А, В, С, що не беруть участь в основному перетворенні.

Малюнок 20.1. Мікросхеми перетворювачів кодів.

Таблиці істинності перетворювачів прості. Наприклад, двійково-десятковий код без молодшого розряду на вході ПР6 перетвориться в двійковий код без молодшого розряду на виході ПР6. Молодший розряд не бере участь в перетворенні, він безпосередньо передається з входу на вихід. Одна мікросхема ПР6 обробляє вхідні коди в діапазоні від 0 (двійково-десятковий код 00 000) до 39 (код 11 1001).
Так само двійковий код без молодшого розряду на вході ПР7 перетвориться в двійково-десятковий код без молодшого розряду на виході ПР7. Одна мікросхема ПР7 може обробляти вхідні коди в діапазоні від 0 (двійковий код 000000) до 63 (код 111111). Молодші розряди вхідних кодів передаються на вихід без обробки в обхід мікросхеми, оскільки вони одинакові як в двійковому, так і в двійково-десятковому кодах. Найпростіші схеми включення одиночних мікросхем ПР6 і ПР7 приведені на малюнку 20.2.


Малюнок 20.2. Найпростіше включення одиночних перетворювачів коду ПР6 і ПР7.

Затримки перетворювачів кодів приблизно удвічі перевершують затримки логічних елементів. Точні величини затримок можна знайти в довідниках.

попередня тема наступна тема