на головну | список тем | перегляд презинтацій | самотестування | історія створення

 

 

 

Тема4. Основні типи електричних схем.

Для зображення електронних пристроїв і їх вузлів застосовується три основні типи схем:

• принципова схема;
• структурна схема;
• функціональна схема.

Розрізняються ці три види схем своїм призначенням і, найголовніше, ступенем деталізації зображення пристроїв.
Принципова схема - це найдокладніша схема. Вона обов'язково показує всі використані в пристрої елементи і всі зв'язки між ними. Якщо схема будується на основі мікросхем, то повинні бути показані номери виводів всіх входів і виходів цих мікросхем. Принципова схема повинна повністю відтворити пристрій. Позначення принципової схеми найбільш жорстко стандартизовані, відхилення від стандартів не рекомендуються.
Структурна схема - це найменш докладна схема. Вона призначена для відображення загальної структури пристрою, тобто його основних блоків, вузлів, частин і головних зв'язків між ними. Із структурної схеми повинно бути зрозуміло, навіщо потрібен даний пристрій, і що він робить в основних режимах роботи, як взаємодіють його частини. Позначення структурної схеми можуть бути досить довільними, хоча деякі загальноприйняті правила все-таки краще використовувати.
Функціональна схема є гібридом структурної і принципової схем. Деякі найпростіші блоки, вузли, частини пристрою відображаються на ній, як на структурній схемі, а інші - як на принциповій схемі. Функціональна схема дозволяє зрозуміти всю логіку роботи пристрою, всі його відмінності від інших подібних пристроїв, але не дозволяє без додаткової самостійної роботи відтворити цей пристрій. Що стосується позначень, що використовуються на функціональних схемах, то в частині, показаній як структура, вони не стандартизовані, а в частині, показаній, як принципова схема, вони стандартизовані.
В технічній документації обов'язково приводиться структурна або функціональна схема, а також обов'язково принципова схема. В наукових статтях і книгах частіше за все обмежуються структурною або функціональною схемою, приводячи принципові схеми тільки деяких вузлів.


попередня тема наступна тема