на головну | список тем | перегляд презинтацій | самотестування | історія створення

 

 

 

 

Тема5. Основні позначення, що використовуються на схемах.

Всі вузли, блоки, частини, елементи, мікросхеми показуються у вигляді прямокутників з відповідними написами. Всі зв'язки між ними, всі передавані сигнали показуються у вигляді ліній, що сполучають ці прямокутники. Входи і входи/виходи повинні бути розташовані на лівій стороні прямокутника, виходи - на правій стороні, хоча це правило часто порушують, коли необхідно спростити малюнок схеми. Виводи живлення, як правило, не показують, якщо, звичайно, не використовуються нестандартні включення елементів схеми.
На електричних схемах буквами позначають:

L означає Low (низький рівень сигналу, нуль), а
Н - High (високий рівень сигналу).

В позначеннях напруг і струмів буква

I означає Input (вхід), буква
О означає Output (вихід).

Малюнок 5.1. Типи виводів в мікросхемах.

Позитивний сигнал (сигнал позитивної полярності) - це сигнал, активний рівень якого - логічна одиниця, тобто: нуль - відсутність сигналу (напруга рівна нулю), одиниця – є сигнал (напруга рівна +5вольт);

Негативний сигнал (сигнал негативної полярності) - це сигнал, активний рівень якого - логічний нуль, тобто: одиниця - ця відсутність сигналу (напруга рівна нулю), нуль - є сигнал (напруга рівна +5вольт);

Активний рівень сигналу - це рівень, відповідний надходженню сигналу, тобто виконанню цим сигналом відповідної йому функції.

Пасивний рівень сигналу - це рівень, в якому сигнал не виконує ніякої функції.

Інвертування або інверсія сигналу - ця зміна його полярності на протилежну.

Інверсний вихід - це вихід, що видає сигнал інверсної полярності в порівнянні з вхідним сигналом.

Прямий вихід - це вихід, що видає сигнал такої ж полярності, яку має вхідний сигнал.

Позитивний фронт сигналу - це перехід сигналу з нуля в одиницю.

Негативний фронт сигналу (спад) - це перехід сигналу з одиниці в нуль.


Малюнок 5.2. Параметри цифрового сигналу для позитивної логіки.

Малюнок 5.3. Параметри цифрового сигналу для позитивної логіки.

Передній фронт сигналу - це перехід сигналу з пасивного рівня в активний рівень.

Задній фронт сигналу - це перехід сигналу з активного рівня в пасивний рівень.

Тактовий сигнал (або строб) - управляючий сигнал, який визначає момент виконання елементом або вузлом його функції.

Шина - група сигналів (і відповідних фізичних ліній передачі цих сигналів), з'єднаних за якимсь принципом. Наприклад, шиною називають сигнали, відповідні всім розрядам якогось двійкового коду.

Для позначення полярності сигналу на схемах використовується просте правило: якщо сигнал негативний, то перед його назвою ставиться знак мінус, наприклад, -WR або -ОЄ, або над назвою сигналу ставиться риска. Якщо таких знаків немає, то сигнал вважається позитивним. Для назв сигналів звичайно використовуються латинські букви, що є скороченнями англійських слів. Наприклад, WR - сигнал запису (від Write - писати).
Інверсія сигналу позначається кружечком на місці входу або виходу. Існують інверсні входи і інверсні виходи (малюнок 5.1
Якщо якась мікросхема виконує функцію по фронту вхідного сигналу, то на місці входу ставиться коса риска (під кутом 45°), причому нахил управо або вліво визначається тим, який фронт - позитивний або негативний - використовується в даному випадку.
Тип виходу мікросхеми позначається спеціальним значком:

• вихід ЗС - перекресленим ромбом, а
• вихід ОК - підкресленим ромбом .

Стандартний вихід (2С) ніяк не позначається.
Нарешті, якщо у мікросхеми необхідно показати неінформаційні виводи, тобто виводи, що не є ні логічними входами, ні логічними виходами, то такий вивід позначається косим хрестом (дві перпендикулярні лінії під кутом 45°). Це можуть бути, наприклад, виводи для підключення зовнішніх елементів (резисторів, конденсаторів) або виводи живлення.

 

Малюнок 5.4. Позначення не інформаційних входів

В схемах також передбачаються спеціальні позначення для шин (малюнок 5.5-5.8.). На структурних і функціональних схемах шини позначаються товстими лініями або подвійними стрілками, причому кількість сигналів, що входять в шину, вказується поряд з косою інією, що перетинає шину.
На принципових схемах шина теж позначається товстою лінією, а ті сигнали, що входять, в шину і сигнали, що виходять з шини, показуються у вигляді перпендикулярних до шини тонких ліній з вказівкою їх номера або назви При передачі по шині двійкового коду нумерація починається з молодшого розряду коду (наприклад для шини адреси буде: A0, А1 ... Аn).

 

Малюнок 5.5. Позначення шини

Малюнок 5.6. Позначення шини

Малюнок 5.7. Позначення шини

Малюнок 5.8. Позначення шини

При зображенні мікросхем використовуються скорочені назви вхідних і вихідних сигналів, що відображають їх функцію. Ці назви розташовуються на малюнку поряд з відповідним виводом. Також на зображенні мікросхем вказується виконувана ними функція (звичайно в центрі вгорі). Зображення мікросхеми іноді ділять на три вертикальні поля. Ліве поле відноситься до вхідних сигналів, праве - до вихідних сигналів. В центральному полі поміщаються назва мікросхеми і символи її особливостей. Неінформаційні виводи можуть указуватися як на лівому, так і на правому полі, іноді їх показують на верхній або нижній стороні прямокутника, що зображає мікросхему.
Ширина інформаційних полів становить, здебільшого, 10 інколи 15 міліметрів, середнє інформаційне поле має ширину на 5 міліметрів більшу ніж крайні. Між виводами має бути відстань кратна 5 мм, від початку мікросхеми до першого виводу відстань має бути кратною 2,5 мм.

презинтація
попередня тема наступна тема

тестування