Контроль знань до Теми 6. Двійкове кодування
1. Питання
Бінарна система це:
Вісімкова сиситема
Десяткова система Шістнадцяткова система Двійкова система

2. Питання
Буквою А в шістнадцятковій системі позначають :
Цифру 9
Цифру 10 Цифру 11 Цифру 12

3. Питання
Буквою F в шістнадцятковій системі позначають:
Цифру 9
Цифру 10 Цифру 13 Цифру 15

4. Питання
Код в кінці якого стоїть h озачає:
Двійкову систему
Вісімкову систему Десяткову систему Шіснадцяткову систему

5. Питання
Коли двійкове число проінвертувати порозрядно і дописати спереду 1:
Одержимо додатнє число
Одержимо суму чисел Ожержимо від»ємне число Ожержимо множину чисел

Як відповісте на всі питання, ще раз перевірте правильність відповідей, а потім натисніть на кнопку "Отримати оцінку". Тоді Ви отримаєте оцінку і взнаєте кількість правильних відповідей.

Кількість вірних відповідей:

В цій таблиці галочками позначені ті питання, що на них Ви дали вірні відповіді.
Вірні відповіді:
Питання 1
Питання 2
Питання 3
Питання 4
Питання 5
Shashurin Serge
Tecnical College